Intervencija 39/2021.

10.03.2021. Požar u/na kući – požar dimnjaka.

Dojava: 01:50 – završetak 03:50.

Lokacija: Grad Slunja, Podmelnica 12.

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 2 vatrogasca.