Intervencija 37/2021

05.03.2021. Požar otvorenog prostora – požar trave i niskog raslinja i požar u/na štali.

Dojava: 15:15 – završetak: 18:39.

Lokacija: Grad Slunj, naselje Šljivnjak.

Snage na intervenciji: 2 vatrogasna vozila i 4 vatrogasca.

Izgorjela površina: 15 ha.

Izgorjeli objekt štala: 40 m x 10 m.