Intervencija 30/2021

26.02.2021. Tehnička intervencija u/na stambenoj zgradi – sanacija dimnjaka.

Dojava 07:49 – 13:34, završetak 27.02.2021. 7:55 – 12:52.

Lokacija: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 15.

Snage na intervenciji: 3 vozila i 8 vatrogasaca.

Uklonjeno 7 oštećenih dimnjaka u potresu te 2 dimnjaka vlasnik objekta nije dao skinuti jer se koriste.