Intervencija 24/2021

23.02.2021. Požar otvorenog prostora – požar šikare – makije

Dojava: 16:50 – završetak 19:20

Lokacija: Grad Slunj – Tržić Primišljanski

Snage na intervenciji: 1 vatrogasno vozilo i 5 vatrogasaca

Opožarena površina: 300 m x 500 m