Intervencija 22/2021

22.02.2021. Požar otvorenog prostora – požar šikare – makije

Dojava 21:07 – završetak 23.02.2021. 00:30

Lokacija: Grad Slunj – Gornja Visočka

Snage na intervenciji: 1 vozilo i 4 vatrogasca

Izgorjela površina 1000 m x 1000 m