Intervencija 21/2021

22.02.2021. Požar otvorenog prostora – požar šume

Dojava 19:08 – završetak 21:05

Lokacija: Grad Slunj – Kuzma Perjasička

Snage na intervenciji: 1 vozilo i 4 vatrogasca