Intervencija 20/2021

22.02.2021. Tehnička intervencija u/na kući – uklanjanje dimnjaka

Dojava: 08:43 – završetak 09:38

Lokacija: Grad Slunj – Eugena Kvaternika 15

Snage na intervenciji: 2 vozila i 3 vatrogasca