Intervencija 17/2021

18.02.2021. Tehnička intervencija u/na kući – uklanjanje dimnaka

Dojava 11:31 – završetak 14:12

Lokacija: Grad Slunj – Lumbardenik 69

Snage na intervenciji: 2 vozila i 5 vatrogasaca