Intervencija 15/2021

16.02.2021. – 17.02.2021. Tehnička intervencija u/na kući – uklanjanje dimnjaka.

Dojava 16.02.2021. 08:07 – 11:13, nastavak 17.02.2021. 08:06 – 11:13

Lokacija: Grad Slunj – Ulica školska 1

Snage na intervenciji: 4 vozila i 8 vatrogasaca.