Intervencija 13/2021

11.02.2021. Ostali požari na otvorenom – požar agregata za struju.

Lokacija: Grad Slunj, Ulica Petra Svačića 5.

Snage na intervenciji: dva vatrogasca i jedno vozilo.